Åbningstider hos Boblerne: 

Mandag - Torsdag   kl.    6.30 – 16.00

Fredag                            kl.    6.30 – 15.00

Vi tilbyder 46,5 timers pasning pr. uge. 

PRIS:

Prisen for pladsen i 2023 pr. måned er:

 

Forældrebetaling......................3.482 kr.

 

Kommunalt tilskud.................6.711 kr.

 

Ialt en pris på ............................10.193 kr.

 

Det kommunale tilskud bliver sat ind på forældrenes konto, hvorefter dette tilskud sammen med forældrebetalingen overføres til vores konto.

Beløbet skal være på vores konto senest den sidste hverdag i måneden. 

Der er betaling alle 12 måneder om året, ligesom der er tilskud fra kommunen 12 måneder om året.
Man betaler for månederne, fra barnet starter til det slutter hos os. Der betales forud og der betales fuld pris i ferieperioder. Prisen dækker ferie, fridage og sygdom. 

Det er en god idé med betalingsservice.
Vores løn, samt det kommunale tilskud reguleres en gang årligt. Prisreguleringen sker typisk ved årsskiftet.

Udebliver betalingen, bliver I sagt op med øjeblikkelig virkning fra dags dato.

 

Del siden