Fordele ved at vælge os

Hos os vil vi være en af hver køn, nemlig en “dagplejemor- og far”, 

Fordelen ved at der er en “dagpleje-mor og far” er at der er en af hvert køn, som børnene spejler sig i.

Nogle drenge har masser af energi der skal brændes af, her er det godt med en “dagplejefar” til lidt mere action fyldte lege. Hvor “dagplejemoren” er bedre til nogle pigelege. Da børnene ofte er hos os flere timer dagligt, er det en sund udvikling for barnet at der er tilknyttet en børnepasser af begge køn.

 • Vi kan vi dele børnene op i grupper og lave forskellige aktiviteter, efter alder, niveau, piger og drenge. Dette er med til at skabe forskellige legerelationer på kryds og tværs. Og det kan give ro til en gruppe børn, hvis der er behov for det. Eller mere tid til det enkelte barn, som måske skulle være ekstra følsom i en periode. Disse grupper kan både være hjemme, i haven eller på ture.
 • Vi er fælles om børnene og kan være der, hvor der er mest brug for vores hjælp eller støtte. Så børnene trives og udvikler deres færdigheder i hverdagen.
 • Det er rart og betryggende at have 2 ekstra hænder og øjne når det kræves.
 • Der vil altid være en hos børnene selv om der skal skiftes ble eller laves mad.
  Hvis en “putning” af et barn er svær, eller ved en nødsituation, hvor den ene voksne måske skal på sygehuset med et barn.

 • Vi råder over den tid, et nyt barn kræver af voksenkontakt i en opstartsperiode og kan tilbyde det nye barn en god opstart i trygge omgivelser.
 • En stor pasningsordning betyder flere udfordringer og større mulighed for social indlæring. Der er altid legekammerater der passer til en i alder. Set med vores øjne er det et godt springbræt at have været i en stor børnegruppe inden man starter i børnehave.
 • De fleste børn bliver bedre rustet til børnehave, fordi de vænnes til at være sammen med flere børn. Samt bliver mere sociale i fællesskabet.
 • Der er større mulighed for at finde en “bedste ven”, da der er flere venner at vælge imellem.

 • Ved sygdom, er der større chance for der ikke er lukket og i skal ikke selv finde pasning. Der vil nemlig være Morten, Rikke, og en tilkaldt vikar.

    Så altid et kendt ansigt.

 

Alt i alt: Flere voksne, flere muligheder, flere smil og latter, og kram - ja mere af alt.

Del siden